แนะนำศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

โดย บริษัท เป็นธรรม ก้าวหน้า พัฒนา จำกัด

ดำเนินงานจัดอบรมสัมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล เป็นต้น เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้วยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านกฎระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อพิพาทในคดีปกครอง

Advertisements

ป้ายกำกับ:


%d bloggers like this: