เกี่ยวกับเรา

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท  เป็นธรรม ก้าวหน้า พัฒนา จำกัด

(  Penthan Kaona Pattana Co.,Ltd. )

 

กิจกรรมของบริษัท

–   จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายปกครองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

–   ให้คำปรึกษา และการบริการทางด้านกฎหมาย ทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง และกฎหมายอื่นๆ

–   จำหน่ายหนังสือ วารสารประเภทต่างๆ

 

ติดต่อเรา

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท เป็นธรรม ก้าวหน้า พัฒนา จำกัด

ที่อยู่ 10/333 หมู่บ้านสวนทิพย์ ซอบคลองลำเจียก 12

แขวงบึงกุ่ม เขตคลองกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร.02-5080037 แฟกซ์ 02-508-037 มือถือ 089-994-6725

อีเมล: pkps2009@live.com

โฆษณา

%d bloggers like this: